KOMMUNAL TECHNIK

Nabídka materiálů


IPANEX STOPFMORTEL

Těsnící maltová směs k sanaci šachet, vodojemů, hrází, nábřežních zdí a nádrží

Bobtnající těsnící malta na průsaky

Označení: 02-40595020
Balení: 20 kg

Těsnící, bobtnající a rychletuhnoucí cement k uzavírání otvorů s vnikající vodou

Popis výrobku:

Vyrobena podle DIN 18557 průmyslově vyráběná bobtnající, rychletuhnoucí směs na minerálním základě nepropouštějící vodu.

Oblasti využití:

Hmota se hodí pro:

  • okamžité utěsnění provlhajících ploch, otvorů s vnikající vodou v šachtách, štolách, vodojemech, nádržích

Vlastnosti:

Hmota je rychletuhnoucí cement bez obsahu chloridů, jeho tuhnutí začíná okamžitě po přidání vody.

Technická data:

Báze materiálu cement
Barva šedá
Tekutina pro namíchání voda
Doba zpracování 1 – 2 minuty (podle teploty)
Pevnost v tahu při ohybu 28 dní: 8,5 N/mm2
Schopnost skladování 6 měsíců při odborném skladování při +5 do +30°C v neotevřených originálních obalech
Forma dodání 20 kg plastové vědro

Copyright © 2018 - 2024 HEVOLIT GROUP s.r.o.