KOMMUNAL TECHNIK

Nabídka materiálů


HEVOLIT - MULTIPHALT

Asfaltová směs k zabudování poklopů a komunálních prvků, opravy asfaltových povrchů

Reaktivní asfaltová směs - studená (zrnitost 0-5 mm, 0-8 mm)

Označení: HV10-069 nebo HV10-070
Balení: 25 kg

Výkonná opravná asfaltová směs

Aplikace:

HEVOLIT-MULTIphalt se používá k vyspravování malých ploch, křižovatek, poškozených cest, nadchodů a vozovek, k zásypu potrubních výkopů, vyvrtaných otvorů po odejmutí vzorku, k opravě výmolů a prasklin vlivem mrazu, jako podloží nájezdů, k vyrovnávání úrovně a napojování silničních staveb.

Vlastnosti:

HEVOLIT-MULTIphalt je vysoce kvalitní směs na drobné opravy všech dopravních ploch. Skládá se z granulované drti / směsi písku a polymerově modifikovaných živičných tmelů se speciálními přídavky a pojidly. HEVOLIT-MULTIphalt rychle tvrdne, je extrémně pevný a snadno se zpracovává a doporučuje se i pro velmi zatěžované plochy.

Zpracování:

1. Podklad
S přípravkem HEVOLIT-MULTIphalt lze pracovat kdykoliv. Místa určená k aplikaci je třeba zbavit volných částic a nečistot. Podklad by měl být suchý a lehce navlhčený. Podklad a strany spar je třeba pro lepší přilnavost směsi předem tence natřít penetračním nátěrem HEVOLIT (HEVOLIT-Bitugrund) (cca 0,25 – 0,50 kg/m2). Pak je možné okamžitě zahájit práci.

2. Podmínky zpracování
Zpracování nezávislé na povětrnostních podmínkách, od -10 °C do +45 °C.

3. Pokyny pro zpracování
HEVOLIT-MULTIphalt lze snadno nasypat na poškozené místo. Pro optimální zpracování v případě nízkých teplot by měl být materiál předtím uložen při pokojové teplotě. Dodatečné zahřívání nemá význam. HEVOLIT-MULTIphalt se nanese v mírně větším množství a rozprostře se bez stlačování směsi. Nakonec se směs pomocí pěchovačky, lehkého válce, vibrační desky, atd. stlačí a materiál vytvrdne. Tvrdnutí se urychlí, pokud směs před stlačením dobře navlhčíte (např. pomocí kropáče). Po ploše lze po aplikaci v podstatě okamžitě jezdit. V případě extrémního zatížení by měla být plocha uvolněna asi po 1 hodině. Při teplotách okolo bodu mrazu je třeba počítat s delší dobou tvrdnutí. Směs lze zpravidla aplikovat v jedné vrstvě v případě výplně silné cca 4 cm, kvůli lepšímu stlačení a s tím související vyšší pevnosti by měl být materiál v případě potřeby silnější výplně nanesen ve dvou vrstvách.

Skladování:

V neotevřených nádobách z PE lze HEVOLIT-MULTIphalt skladovat 6 měsíců. U načatých, uzavřených nádob se může trvanlivost snížit. Hotová směs není citlivá na mráz.

Forma dodávky:

HEVOLIT-MULTIphalt 0/5:
25 kg plastová nádoba
(24 x 25 kg = 600 kg/paleta)
označení výrobku: HV10-069

HEVOLIT-MULTIphalt 0/8:
25 kg plastová nádoba
(24 x 25 kg = 600 kg/paleta)
označení výrobku: HV10-070

Copyright © 2018 - 2024 HEVOLIT GROUP s.r.o.