KOMMUNAL TECHNIK

Nabídka materiálů


HEVOLIT FIX 3K

Rychletuhnoucí malta k zabudování poklopů a komunálních prvků

Rychletuhnoucí maltová směs (s plastifikátory)

Označení: HV10-022
Balení: 25 kg

Zálivková malta

Aplikace:

HEVOLIT-FIX 3K je suchá maltová směs na cementovém základě, vysoce rozlévatelná, nesmršťuje se, mrazuvzdorná, soliodolná, vodonepropustná, po aplikaci rychle dosahuje vysoké pevnosti, již po 30 minutách zatížitelná. Zpracování hmoty se doporučuje v teplotním rozmezí od 0 °C do +30 °C tloušťka vrstvy 10 - 80 mm. Tato maltová směs je určena pro zálivky.

Vlastnosti:

HEVOLIT-FIX 3K je oblíbená zálivková hmota především pro svojí snadnou přípravu, krémovité skupenství, rozlévatelnost a velmi rychlý nárůst pevnosti po rozlití a vyplnění všech dutin.

Zpracování:

Kontaktní plochy musí být soudržné, dobře očištěny a mírně navlhčeny. Volné části starého podkladu odstraněny a podklad samotný by měl být zbaven od oleje a mastnoty. Do míchací nádoby vlijeme 4 - 5 litrů vody na jeden 25 kg pytel HEVOLIT-FIX 3K. K míchání doporučujeme pomaluběžné ruční míchačky a velkou míchací nádobu. Za průběžného promíchávání se směs postupně přisypává, až se stane homogenní hmotou s tekoucí krémovou konzistencí. Po cca 1 minutě míchání je HEVOLIT-FIX připraven k použití a musí být okamžitě zpracován. Připravená hmota HEVOLIT-FIX 3K má dobu zpracovatelnosti cca 4 minuty při teplotě + 20° C, proto je potřeba dávat pozor, aby nebylo rozmícháno větší množství směsi, doba míchaní by překročila tento časový limit. Nízké teploty prodlužují a vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti směsi.

Spotřeba materiálu:

Jeden pytel HEVOLIT-FIX 3K s přidáním vody představuje 17 litrů maltové směsi.

Bezpečnostní pokyny:

Nevdechujte, zabraňte kontaktu s pokožkou.

Skladování:

Pro zachování vlastností maltové směsi HEVOLIT-FIX je zapotřebí uložení ve skladovém prostoru chránící tuto hmotu před vlhkem, větrem, mrazem a přímým slunečním zářením. Při dodržení skladovacích podmínek je životnost hmoty v neotevřeném originálním obalu 6 měsíců.

Forma dodávky:

HEVOLIT FIX 3K
25 kg – PE pytel
(40 x 25 kg = 1000 kg/paleta)

Technické údaje (pevnost v tlaku):

Po 30 minutách nad 12 N/mm2
Po 60 minutách nad 15 N/mm2
Po 24 hodinách nad 45 N/mm2
Po 7 dnech nad 55 N/mm2
Po 28 dnech nad 65 N/mm2
 

Časové vodítko (při 20° C):

Zpracovatelnost 5 minut
Počátek tuhnutí 8 minut
Konec tuhnutí 15 minut
 

Copyright © 2018 - 2024 HEVOLIT GROUP s.r.o.